Metodologia

Els programes els realitzem mitjançant la combinació de les nostres disciplines. Aquesta confluència de diverses disciplines ens permet crear nous espais de treball i explorar nous resultats per aconseguir els objectius que ens proposem.

A través de dinàmiques vivencials, participatives i creatives, creem un espai de confiança i seguretat. D’aquesta manera, podem abordar i aprofundir en els diversos continguts que sorgeixen fomentant sempre la participació activa i l’interrelació entre els participants.

Disciplines

Metodologia i disciplines Factoria respira

Qi gong (Chi kung)

El Qi Gong o Chi kung és una tècnica mil·lenària, pròpia de la Medicina Tradicional Xinesa (MTX), orientada a treballar i potenciar l’energia vital i la salut física del nostre cos, ment i esperit. Es centra en exercicis senzills, estàtics i dinàmics que, acompanyats de la respiració,  ajuden a mobilitzar el Qi (energia). La seva pràctica permet despertar la nostra percepció de forma gradual i així harmonitzar el cos, la ment i les emocions.

Mindfulness

El mindfulness o atenció plena és un estat de la ment i de la consciència i, alhora, una tècnica o un tipus de meditació. Aquest tipus de meditació prové de la filosofia budista encaminada a treballar i a cultivar l’atenció plena de la ment a l’ara i aquí. A través de la pràctica continuada de l’atenció plena la persona experimenta beneficis físics, mentals i emocionals.

Focusing

El Focusing permet a la persona entrar en contacte amb la saviesa interna del seu cos, fer-la present i conscient, escoltar-la i acceptar-la. I, de la mateixa manera, posar atenció en la seva interacció amb l’entorn (experiencing). Durant el procés d’enfocament corporal, la persona pot prendre consciència i percebre la sensació global del seu cos (sensació sentida o felt sense) en relació a les seves emocions i donar-hi un significat.

El focusing, en definitiva, permet ensenyar el procés de canvi i desenvolupament personal a través de la connexió amb la consciència corporal.

Coaching i Acompanyament conscient

El coaching és un procés d’acompanyament perquè les persones puguin treure el seu màxim potencial. L’objectiu és acompanyar a pensar, descobrir i gestionar la vàlua de cadascú. En aquest sentit, treballem amb plans d’acció destinats a aconseguir les fites marcades.

Moviment expressiu i creatiu

El Moviment expressiu i creatiu fomenta la creativitat i la curiositat. L’objectiu és activar la intel·ligència corporal i cinestèsica. Això permet ampliar la consciència en relació a un mateix i als altres, promovent l’autoestima, l’empatia i la creativitat.

Escriptura emocional

L’escriptura creativa impulsa el desenvolupament i la transformació de les persones. Hi intervé la creació, la imaginació i la competència literària. En la seva vessant emocional, incideix en el poder curatiu de les paraules.