Focusing

Articles i investigacions

Articles que parlen sobre Focusing

Articles en anglès de la web de l’Instituto internacional de Focusing (IIF) www.focusing.org

Articles en Espanyol de la web de l’Instituto internacional de Focusing (IIF) www.focusing.org

Llibres i recursos de la web de l’Instituto español de Focusing (IEFCA) www.focusing.es

Vídeos

Sessió de focusing amb Isabel Gascón

1.Preparant el cos

Eugene Gendlin introduces Focusing (2000 International Conference)

2.Esclarir l’espai