Sessions individuals

Sessions individuals de desenvolupament i presa de consciència personal a través del Coaching, Focusing i/o Escriptura Emocional.

Podem treballar aquestes sessions individuals amb una disciplina o amb totes tres integrades.

Coaching

El coaching que proposem és un acompanyament integral de benestar que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la persona que necessita prendre consciència dels murs que la limiten per desenvolupar-se de manera sana.
 • Presa de consciència d’un mateix i de la realitat creada.
 • Sentir, fer i valors. Els tres ítems clau per establir uns bons objectius
 • Descobrir l’essència i actuar en conseqüència.
 • Creences limitants i creences potenciadores.
 • Fomentar i motivar l’experimentació personal.

Focusing

En les sessions individuals de Focusing s’acompanya exclusivament allò que el focuser percep en l’àmbit de sensacions físiques i en el moment present de la sessió. El nivell d’aprofundiment sempre el marcarà la persona que enfoca.

 • No és necessari que l’acompanyant sàpiga els detalls sobre el tema que vol treballar la persona que enfoca (focuser), aquest tema només serà tractat segons com ho viu en l’àmbit corporal la persona en el present (durant la sessió).
 • Les sessions individuals de Focusing no impliquen exclusivitat en la teràpia, es poden combinar, sense interferir, amb sessions d’un altre terapeuta o coach.
 • Les sessions de Focusing es poden realitzar de manera puntual sense necessitat d’establir un pla de treball i sense major compromís. L’acompanyant escolta i acompanya  el que està viu durant la sessió. 

Escriptura emocional

Disseny d’exercicis personalitzats d’escriptura creativa amb la finalitat de gestionar, conèixer i transformar emocions.
 • Narrar el món particular
 • Autoconeixement
 • Trencar barreres emocionals
 • Afrontar el dolor i superar-lo
 • Trobar el reconeixement en les paraules. La metàfora. 
 • Projecció interior
 • Emocions antigues i emocions noves
 • La línia de la vida.